Zneškodňovanie nebezpečných odpadov mobilným zariadením po celom Slovensku

OU-BA-OSZP2-2016/065158/LEN – Povolenie na zneškodňovanie odpadu mobilným zariadením